Network Menu

Månadslunch med författaren Tor-Björn Fjellner

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2017-03-21
13:30 – 16:00


423Månadslunch, författaren Tor-Björn Fjellner berättar om sitt skrivande. Aktuell med boken “En gravlaxvändares memoarer och andra berättelser, hågkomster och dikter” .

Mer info här