Network Menu

Medlemsavgift

Fr o m den 1 september kan du bli medlem och betala halva priset 25€, under 25 år betalar 12,50€.  Detta gäller endast helt nya medlemmar som inte varit medlem i SWEA Barcelona eller annan SWEA-avdelning

Medlemsavgiften för 2017 är:

50€ för fullt medlemskap, 45€ om du betalar före den 31 december 2016.

25€ för dig som är under 25 år, 22,50€ om du betalar före den 31 december 2016.

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta medlemsansvarig i SWEA Barcelona; Tina Hjerpe sweabarcelonamedlemsansv(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Inbetalning av 50€ sker på La Caixa (ES79) 2100 0104 85 0201037034, OBS! Skriv namn.

Mer info här.

Välkommen som medlem i SWEA Barcelona!