Network Menu

SWEA Årsmöte

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-02-17
18:30 – 23:30


Kära Sweor,
Hjärtligt välkomna till SWEA Barcelonas årsmöte med efterföljande middag lördagen den 17 februari kl. 18.30 på Restaurang Cabrils 43.
Obs! Endast medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2018 äger rösträtt.
I år bifogar vi tillsammans med inbjudan:
  1. Kallelse och Dagordning
  2. Fullmakt
  3. Verksamhetsberättelse 2017
  4. Resultat- och balansräkning 2017
  5. Resumé bokslut 2017
  6. Budget 2018-2020
  7. Valberedningens förslag till styrelse 2018
  8. Presentation av kandidaterna till 2018 års styrelse
Anmälan görs vänligen till sweamiddag@gmail.com senast den 12 februari.
Väl mött!
Styrelsen genom ordförande Agnetha Hesselius