Network Menu

Medlemsansökan

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta medlemsansvarig i SWEA Barcelona; Tina Hjerpe sweabarcelonamedlemsansv(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Ansökan om medlemskap i SWEA Barcelona

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering