Network Menu

Medlemsavgift 2021

Det är dags att betala årsavgiften för 2021!

Fr o m 1 januari kostar det 50€ och för dig som är under 25 år kostar det 25€.

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta medlemsansvarig i SWEA Barcelona sweabarcelonamedlemsansv(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Inbetalning sker på La Caixa (ES79) 2100 0104 85 0201037034, OBS! Skriv namn.

Mer info här.

Välkommen som medlem i SWEA Barcelona!