Network Menu

Medlemsavgift 2022

Det är dags att betala årsavgiften för 2022!

Fr o m 1 januari kostar det 50€ och för dig som är under 25 år kostar det 25€.

Om du är intresserad eller har frågor, kontakta medlemsansvarig i SWEA Barcelona. då får du pocksp uppgifter om hur du betalar in sweabarcelonamedlemsansv(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Mer info här.

Välkommen som medlem i SWEA Barcelona!