Network Menu

Om medlemskap

5 anledningar att vara medlem i SWEA Barcelona:

1.)  SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisation utanför Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition. SWEA ger donationer och delar ut stipendier för cirka 2 miljoner kronor per år.

2.)  Att vara medlem betyder att knyta vänskapsband och få ett nätverk av svensktalande kvinnor i olika generationer, som alla stöttar varandra.

3.) Du vill behålla svenska traditioner, fira högtider och vill att dina barn har möjlighet att träffa svenska vänner.

4.)  Programgruppen arrangerar olika aktiviteter som passar alla åldrar. Du kan även läsa mer här.

5.)  Att flytta till en ny stad som Barcelona med ny kultur, språk och människor är spännande och utvecklande. Som nybliven SWEA medlem, möter du Sweor med många års erfarenhet i staden, som kan dela med sig av sina erfarenheter.

Vem får bli medlem?

För att kunna antas som medlem i SWEA ska du:

  • vara svenska, eller svensktalande kvinna över 18 år
  • vara villig att verka för SWEAs ändamål
  • vara bosatt på orten, det vill säga ha fast bostad inom lokalföreningens geografiska område på grund av permanentboende, långtidsanställning eller utbildning

 

Om du har frågor och vill kontakta oss skriv till: sweabarcelonamedlemsansv(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vill du bli medlem följ länken här