Network Menu

Välkommen till SWEA Barcelona!

 Välkommen

SWEA Barcelona bildades 2004. Vi är idag omkring 60 medlemmar och fungerar som ett kontaktskapande, socialt och stöttande nätverk av svensktalande kvinnor som bor i Katalonien, de flesta i Barcelona-området.

Våra medlemmar är i alla åldrar. Den minsta gemensamma nämnaren är att vi är kvinnor och vi talar svenska – men det är inte nödvändigtvis vårt modersmål. Vi vill göra vår tid här i Barcelona så trevlig och minnesvärd som möjligt. Vi har ett aktivitetsprogram och ett antal intressegrupper, bland annat SWEA Professional Barcelona och SWEA Art.  Du kan vara med på After All mingel, middagar, månadsluncher, föreläsningar, utflykter, vandringar, träningspass, jul- och midsommarfirande, semmelfika, bokklubbsträffar och mycket, mycket mer.

Ett medlemskap i SWEA Barcelona är till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svenskor, få insikt i hur livet i Barcelona kan vara, råd och hjälp kring praktiska saker och inte minst, finna vänner för livet. I SWEA möter du samhörighet med andra tjejer med samma erfarenhet i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk.

SWEAs ledord är Lokalt stöd – Världsvid vänskap – Global kompetens.

Varmt välkommen till SWEA Barcelona!