Network Menu

SWEA Professional Barcelona

SWEA Professional Barcelona är en plattform inom SWEA Barcelona som inriktar sig till svensktalande kvinnor med fokus på yrkesliv, karriär och personlig utveckling.

Är du nyinflyttad till Barcelona och vill ha tips och råd på hur du skaffar eller startar eget? Är du företagare som letar efter nya anställda eller nya kunder? Har du slutat jobba och lagt en lång karriär bakom dig och vill dela med dig av dina erfarenheter genom tips, råd eller mentorskap? Alla frågeställningar och erfarenheter är värdefulla!

Vi erbjuder en mötesplats som genom öppenhet och empati och drivkraft triggar nyfikenhet och kreativitet! Vår målsättning är att kunna erbjuda externa föreläsare minst två gånger om året.

Är du intresserad av att vara mentor till en swea-medlem som är i behov av råd och tips för att kunna utvecklas vidare inom sitt yrkesområde? Vi har sweor inom alla möjliga yrkeskategorier samt många som ägnar sig åt entreprenörskap! Har du tankar kring hur du kan bidra inom ett mentorskapsprogram, eller frågor i största allmänhet gällande yrkesliv i Barcelona, så kontakta oss på följande mail: sweaprofessionalbcn(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Vi tror på att inspirera och stötta andra kvinnor genom mentorskap, utbildning och samhörighet. När kvinnor hjälper varandra kan de mest otroliga saker hända!