Network Menu

SWEA Professional Barcelona

slider swea barcelona
SWEA Professional Barcelona är en plattform inom SWEA Barcelona som inriktar sig till svensktalande kvinnor med fokus på yrkesliv, karriär och personlig utveckling.

Är du nyinflyttad till Barcelona och vill ha tips och råd på hur du skaffar jobb allternativt startar egen business? Är du egen företagare som letar efter nya anställda eller nya kunder? Har du slutat jobba och lagt en lång karriär bakom dig och vill dela med dig av dina erfarenheter genom tips, råd eller mentorskap? Alla frågeställningar och erfarenheter är värdefulla!

Vi erbjuder en mötesplats som genom öppenhet och empati och drivkraft kan trigga nyfikenhet och kreativet! Var sjätte vecka träffas vi på noga utvalt ställe i centrala Barcelona för att mingla, nätverka, utbyta nya erfarenheter, skapa nya kontakter och ny business. På våra Pro-mingel får du dessutom ta del av ”Professional Stories” från två sweor per mingel de gånger vi inte har en speciellt inbjuden föreläsare. Vår målsättning är att kunna erbjuda externa föreläsare minst två gånger om året.

Är du intresserad av att vara mentor till en swea-medlem som är i behov av råd och tips för att kunna utvecklas vidare inom sitt yrkesområde? Vi har sweor inom alla möjliga yrkeskategorier samt många som ägnar sig åt entreprenörskap! Har du tankar kring hur du kan bidra inom ett mentorskapsprogram, eller frågor i största allmänhet gällande yrkesliv i Barcelona, så kontakta oss på följande mail: sweaprofessionalbcn(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

video_jpg

 

Vi tror på att inspirera och stötta andra kvinnor genom mentorskap, utbildning och samhörighet. När kvinnor hjälper varandra kan de mest otroliga saker hända!

 

thumbnail_SWEAPRODNA-1thumbnail_SWEAPRODNA-2thumbnail_SWEAPRODNA-3